AVG 2018 – Gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 werd een nieuwe Europese wet van kracht: de AVG. Deze is van grote invloed op privacy en dataverwerking in het bedrijfsleven. We vertellen u graag wat de wet inhoudt en hoe IFM hierop inspeelt.

Wat is de AVG?
AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze belangrijke Europese wetswijziging op het gebied van gegevensbescherming geldt wereldwijd voor alle ondernemingen en organisaties die persoonsgegevens bijhouden en verwerken van Europese staatsburgers. Internationaal is de AVG beter bekend als GDPR: General Data Protection Regulation.Waarom deze wet?

De AVG vervangt de databeschermingsrichtlijn uit 1995. Toen was het internet nog gloednieuw. Het huidige digitale tijdperk vraagt om het harmoniseren van de manier waarop we persoonlijke gegevens in Europa beschermen. De uniforme en overkoepelende regelgeving van de AVG voorziet hierin.Hoe gaat IFM om met data?

Bedrijfsgegevens en persoonlijke gegevens spelen een belangrijke rol in ons werk. We gaan altijd zorgvuldig om met die data. Ook passen we onze processen en systemen aan als de internationale en lokale regels op het vlak van privacy veranderen. Het beschermen van onze klanten is dus een traditie. Deze zetten we graag voort door te voldoen aan de AVG.Wat verandert er binnen IFM?

  • Al onze processen, procedures en IT-systemen die te maken hebben met persoonlijke gegevens worden in lijn gebracht met de AVG. Dit geldt niet alleen voor onze huidige organisatie, maar wordt ook verankerd in onze toekomstplannen.
  • Via een interne bewustwordingscampagne wijzen we onze medewerkers erop hoe ze voortaan met persoonlijke gegevens moeten omgaan.
  • We stellen een procedure op voor het efficiënt afhandelen van externe verzoeken om toegang te krijgen tot gegevens. Dat houdt in dat we uw gegevens alleen daarvoor gebruiken om u van dienst te zijn zoals :

* uw contact gegevens worden extern gegeven aan de vervoerder om uw orders te kunnen leveren

  • We ontwikkelen een communicatiestrategie gericht op de personen of organisaties van wie we persoonlijke gegevens bijhouden.

Wat betekent dat voor u?
Voor u verandert er eigenlijk niets. Wij zullen net zo zorgvuldig met de gegevens van u en onze klanten blijven omgaan. Meer weten?
Hebt u vragen over de AVG of de manier waarop IFM met úw bedrijfs- of persoonlijke gegevens omgaat?

Neem dan contact op met Henny Dingemans op +31 (0)23 521 9120 of mail naar FLOWSCM@kpnmail.nl