ALGEMENE VOORWAARDEN EVENEMENT

GEMS & JEWELS – EDELSTENEN & JUWELEN:

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die u met ons (=IFMHeemstede en Sole Leone) afsluit.
Voordat u zich opgeeft voor een evenement is het belangrijk om deze goed door te lezen. Door u aan te melden geeft u aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.

1: Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers voor wat betreft Gems & Jewels evenementen.
1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een Gems & Jewels evenement komt tot stand door het opgeven via de link door cliënt cq deelnemer en het verstrekken van een bewijs van inschrijving door Gems & Jewels evenement (=IFMHeemstede en Sole Leone).

2: Inschrijvingen

2.1 Alle evenementen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
2.2 Gems & Jewels organisatoren (=IFMHeemstede en Sole Leone) behouden zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.
2.3 Na inschrijving ontvangt u een (elektronische) ontvangstbevestiging via e-mail die uw inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.
2.4 Per evenement zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Het aantal ligt tussen de 8 en 10 deelnemers per evenement in Naarden. Zodra een evenement vol zit, wordt de inschrijving automatisch gesloten en is het niet meer mogelijk via de website een plek te boeken.
2.5 Als een evenement vol zit, kunt u ons mailen om u op te geven voor de reservelijst. Zet in het onderwerp van uw e-mail ‘reservelijst [desbetreffend evenement Gems & Jewels]’. Vermeld daarbij uw volledige naam en telefoonnummer. Indien er een plek vrijkomt, nemen wij (Henny Dingemans of Leone Langeslag) zo snel mogelijk contact met u op. Mocht er genoeg aanmelding zijn voor nog een evenement, organiseren wij die op een andere datum dan wel met een grotere groep op een andere locatie.

2.6 Door de inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.

3.Afmelden door de deelnemer

3.1 Afmelden dient via e-mail te gebeuren naar info@ifmheemstede.com
3.2 Bij afmelding voor een evenement wordt er €10,- aan administratiekosten ingehouden, omdat betalingen ontvangen en verwerken ons geld kost.
3.3 Afmelding voor een evenement:
Bij afmelding tot 1 maand (30 dagen) voor aanvang krijgt u het volledige bedrag terug, minus de administratiekosten. Bij annulering tussen 30 tot 14 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 14 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij het niet verschijnen tijdens de workshop, wordt ook geen geld teruggeboekt.
3.4 Mocht u niet kunnen komen, dan mag u ook zelf voor vervanging zorgen. Uw deelnamebevestiging is overdraagbaar, maar meld het wel even aan ons. Via info@ifmheemstede.com of info@soleleone.nl.

4. Annulering/verplaatsing door Gems & Jewels

4.1 Gems & Jewels organisatoren Henny Dingemans en/of Leone Langeslag zijn gerechtigd bij onvoldoende deelnemers het aangeboden evenement te annuleren. Mocht een evenement geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvangt u daarvan uiterlijk 7 dagen voor aanvang bericht.
4.2 Henny Dingemans en/of Leone Langeslag zijn gerechtigd tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van het evenement de datum van een evenement te wijzigen. De deelnemer wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg het evenement kosteloos te verplaatsen/annuleren.
4.3 Henny Dingemans en/of Leone Langeslag zijn gerechtigd bij ziekte van een van hen deze te vervangen door een andere deskundige of het aangeboden evenement te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving zonder kosten verplaatst naar een andere datum of geannuleerd en de eventueel betaalde evenement kosten worden gerestitueerd.
4.4 De workshop vindt alleen plaatst mits er minimaal 8 deelnemers zijn. Bij minder deelnemers kan het evenement helaas dan niet doorgaan.

5: Betaling

5.1 De deelnemer dient de gehele vordering bij inschrijving te voldoen. Wanneer dan de bijschrijving is ontvangen op onze rekening is de aanmelding definitief.

5.2 Mocht u beschikken over een kortingscode, dan dient u deze tijdens het betalingsproces bij aanmelding in te voeren. Na betaling kunnen kortingscodes niet meer worden ingevoerd, noch worden er restituties gedaan om deze te compenseren.

6: Klachten 

6.1 Heef u een klacht over een evenement? Neem dan contact met IFMHeemstede en/of Sole Leone op en we zullen ons best doen om u daarbij van dienst te zijn en het probleem proberen op te lossen.
6.2 Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting.

7: Aansprakelijkheid

7.1 IFMHeemstede en/of Sole Leone aanvaarden geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens het evenement.

8: Geheimhouding

8.1 Al het evenementenmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) het evenement is niet toegestaan. De deelnemer is niet gerechtigd evenementmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan IFMHeemstede en Sole Leone toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.
8.2 Deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van mededeelnemers tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

9: Overig

9.1 IFMHeemstede en/of Sole Leone behouden zich altijd het recht om de evenementen inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.
9.2 Parkeerkosten en/of kosten van Openbaar Vervoer dan wel eigen vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer.
9.3 Als een deelnemer hinder veroorzaakt voor of tijdens een evenement, dan hebben wij het recht om deze persoon te weigeren of te verwijderen van het evenement, en te weigeren voor volgende evenementen. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met Henny Dingemans of Leone Langselag.

Henny Dingemans:

tel 023-5219120 of email info@ifmheemstede.com

Leone Langeslag:

tel 035-6422305 of email info@soleleone.nl

Onze privacy policy voor het evenement is dezelfde als onze privacy policies zoals weergegeven op onze respectievelijke websites.